Kódex kánonov východných cirkví

(Presmerované z CCEO)

Kódex kánonov východných cirkví (lat. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)) je systematický súbor cirkevného práva východných katolíckych cirkví. Promulgovaný bol 18. októbra 1990 pápežom Jánom Pavlom II. Do platnosti vstúpil 1. októbra 1991. Kódex je súborom právnych ustanovení, ktoré sú spoločné pre všetky východné katolícke cirkvi; v mnohých prípadoch ale dáva možnosť, aby si jednotlivé cirkvi sui iuris kodifikovali vlastné partikulárne právo. Kódex kánonov východných cirkví je záväzný pre všetkých východných katolíkov a v niektorých špecifických prípadoch aj pre rímskokatolíkov.

6. januára 1996 vydala Kongregácia pre východné cirkvi výklad k bohoslužobným predpisom obsiahnutým v kódexe pod názvom Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví.

Pendantom pre Rímskokatolícku (latinskú) cirkev je Kódex kánonického práva (Codex Iuris Canonici).

Externé odkazy

upraviť

Pozri aj

upraviť