Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (skratka FPVaMV UMB) je jedna zo šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavnou činnosťou fakulty je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch. Fakulta má tiež právo konať habilitačné a vymenúvacie konanie bez časového obmedzenia v odboroch medzinárodné vzťahy a politológia.

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Základné informácie
Anglický názovFaculty of Political Science and International Relations
PolohaBanská Bystrica, Slovensko
SkratkaFPVaMV UMB
Typverejná škola
Rok založenia1995
Vedenie
Dekandoc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., MBA
ProdekanDr.h.c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA
Prodekankadoc. PhDr. Lucia RÝSOVÁ, PhD.
Prodekandoc. Mgr. Jaroslav UŠIAK, PhD.
TajomníčkaPhDr. Klaudia FRANKOVÁ
Predsedníčka AS fakultyMgr. Lenka Štefániková, PhD.
Štatistické údaje
Počet katedier3
Počet študentov707
Ďalšie informácie
Fakultný časopisPolitické vedy
Kontaktné údaje
Súradnice48°43′58″S 19°08′42″V / 48,732667°S 19,145039°V / 48.732667; 19.145039Súradnice: 48°43′58″S 19°08′42″V / 48,732667°S 19,145039°V / 48.732667; 19.145039
AdresaKuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón+421/48/446 1222
IČO30232295
E-mailfpvmvumb@umb.sk
Webfpvmv.umb.sk
Budova fakulty od Štadlerovho nábrežia
Budova fakulty z Kuzmányho ulice
Logo FPVaMV UMB

K hlavným prioritám fakulty patrí zdokonaľovanie študijných programov a ich aplikácia v praxi. Internacionalizácia štúdia je jednou zo základných strategických cieľov fakulty na najbližšie obdobie. Spoluprácou s najlepšími zahraničnými univerzitami reaguje na najnovšie výzvy a trendy vysokoškolského vzdelávania a poskytuje študentom tú najlepšiu možnosť získať kvalitné vzdelanie, čo vytvára elementárny predpoklad na ich úspešné uplatnenie, hlavne na medzinárodnej úrovni.

Študijné odboryUpraviť

Fakulta ponúka štúdium všetkých študijných programov aj v anglickom jazyku, zároveň realizuje spoločné študijné programy vo francúzskom jazyku s Univerzitou Versailles Saint-Quentin a s Univerzitou Champagne-Ardenne v Remeši. Absolventi získavajú francúzsky magisterský diplom.

História fakultyUpraviť

Rozhodnutím Akademického senátu Univerzity Mateja Bela, dňa 14. júla 1995 bola zriadená FPVaMV UMB, ako ďalšia z fakúlt, ktoré tvoria Univerzitu Mateja Bela. Základným dokumentom, ktorý bol podkladom pre realizáciu rozhodnutia o vzniku fakulty, vychádzajúci z programového vyhlásenia vlády bol Projekt FPVaMV UMB, ktorého obsahové zameranie bolo sústredené na pedagogickú činnosť fakulty, personálne vybavenie, priestorové umiestnenie a meteriálno-technické zabezpečenie v časovom horizonte 1995 – 2000.

Prijatím demokratického politického systému na Slovensku po roku 1989 a jeho vstupom na medzinárodnú scénu vznikla potreba založiť doteraz netradičné študijné odbory, ktoré by zabezpečili vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, ako aj pre medzinárodnú spoluprácu a prácu v zahraničnej službe. Práve potreba vysokokvalifikovaných pracovníkov vo sfére medzinárodných vzťahov a diplomacie, v oblasti štátnej a verejnej správy, politického života a masmédií, naliehavosť potreby výchovy nových absolventov, ale aj vytvorenie podmienok pre získanie vyššej kvalifikácie aktuálnych  zamestnancov týchto inštitúcií, viedla k projektu vzniku novej fakulty.

Inovačná idea je vždy podmienkou úspešnosti uvedenia do života určitej novosti. Nebolo tomu inak ani pri založení samostatnej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Pod podmienkou, že vláda poskytne potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu a výstavbu budovy, sa mohla FPVaMV stať súčasťou Univerzity Mateja Bela. Dnes sa to už môže javiť ako realizácia „utópie“, ale v septembri 1995 nastúpili do prednáškových miestností noví učitelia, študenti a do provizórnych priestorov i noví administratívni zamestnanci.

V priebehu roka sa zrekonštruovala staršia budova, ktorá sa dnes pokladá z hľadiska vybavenosti za nadštandardnú nielen z hľadiska Slovenska, ale i z hľadiska strednej Európy. Ako sa to mohlo podariť? Bola to vízia, odvaha, systémový strategický prístup Slovenskej vlády, vysokoškolských učiteľov – zakladateľov, predstaviteľov univerzity, mesta a regiónu Banskej Bystrice, ktorí zabezpečovali prevádzku a perspektívu novej fakulty. Táto stratégia priniesla vysoký efekt v neuveriteľne krátkom čase. Bola to snaha o uplatnenie teórie vyrovnania skóre s krajinami, ktoré vytvárali takéto školy desiatky, možno i stovky rokov.

Fakulta patrí k dôležitý akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú špecialistov v týchto oblastiach a po 23 ročnej existencii jej absolventi úspešne reprezentujú Slovenskú republiku nielen v inštitúciách Európskej únie, ale aj v oblasti medzinárodných vzťahov. Činnosť FPVaMV UMB smeruje k napĺňaniu úloh od zabezpečenia kvalitnej a celistvej vedeckovýskumnej základne, až po zabezpečenie najnovších smerov vo vzdelávaní. Na základe posledného procesu komplexnej akreditácie v roku 2014, FPVaMV UMB úspešne akreditovala všetky doterajšie študijné programy a akreditovala nový, jedinečný študijný program na Slovensku – Bezpečnostné štúdia v rámci odboru Medzinárodné vzťahy v druhom stupni štúdia.

Vedenie fakultyUpraviť

 • Dekan: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., MBA
 • Prodekan pre vedu, výskum a rozvoj: Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA
 • Prodekanka pre štúdium: doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
 • Prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
 • Tajomníčka: PhDr. Klaudia Franková[2]

Zoznam dekanovUpraviť

Dekani Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Meno Začiatok funkčného obdobia Koniec funkčného obdobia
prof. PhDr. Peter Kulašík, CSc. 1995 2002
doc. PhDr. František Briška, CSc. 2002 2005
prof. PhDr. Peter Kulašík, CSc. 2005 2012
prof. PhDr. Ján Koper, PhD. 2012 2016
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., MBA 2016 súčasnosť

KatedryUpraviť

 • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
 • Katedra politológie
 • Katedra bezpečnostných štúdií[3]

Pedagogickí zamestnanciUpraviť

 • prof. Nečas Pavel, PhD. MBA
 • prof. PhDr. Koper Ján, PhD.
 • prof. PhDr. Terem Peter, PhD.
 • prof. Rouet Gilles, DrSc.
 • doc. Ing. Fabian Karol, CSc.
 • doc. Ing. Liptáková Katarína, PhD.
 • doc. Mgr. Ušiak Jaroslav, PhD.
 • doc. PaedDr. Gura Radovan, PhD.
 • doc. PhDr. Čajka Peter, PhD.
 • doc. PhDr. Kazanský Rastislav, PhD.
 • doc. PhDr. Kováčik Branislav, PhD.
 • doc. PhDr. Ondria Peter, PhD.
 • doc. PhDr. Rýsová Lucia, PhD.
 • doc. PhDr. Škutová Daniela, PhD.
 • doc. PhDr. Vasiľková Adriana, PhD.
 • doc. PhDr. Vlček Dalibor, CSc.
 • Dr. Prando Šušová Patrícia, PhD.
 • Ing. Smeriga Peter, PhD.
 • JUDr. Štulajter Matúš, PhD.
 • PhDr. Badinská Mária, PhD.
 • PhDr. Benčeková Martina, PhD.
 • PhDr. Bolečeková Martina, PhD.
 • PhDr. Dobrík Michal, PhD.
 • PhDr. Holubová Mária, PhD.
 • PhDr. Kalický Juraj, PhD.
 • PhDr. Kováčová Eleonóra, PhD.
 • PhDr. Nováková Dagmar, PhD.
 • PhDr. Pajtinka Erik, PhD.
 • PhDr. Polčicová Mária, PhD.
 • PhDr. Rosputinský Peter, PhD.
 • PhDr. Syrný Marek, PhD.
 • PaedDr. Rošteková Mária, PhD.
 • PaedDr. Štulajter Ivan, PhD.
 • M.A. Bathgate Frances Mary
 • Mgr. Androvičová Jarmila, PhD.
 • Mgr. Husenicová Lucia, PhD.
 • Mgr. Kollár David, PhD.
 • Mgr. Kováčová Simona, PhD.
 • Mgr. Kubeková Janka, PhD.
 • Mgr. Lenč Marek, PhD.
 • Mgr. Rusnáková Andrea
 • Mgr. Štefániková Lenka, PhD.
 • Mgr. Ianchuk Larysa, PhD.

Známi absolventiUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV, Banská Bystrica. Študijné odbory. online. Dostupné online [cit. 2018-08-07].
 2. FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV, Banská Bystrica. Vedenie fakulty. online. Dostupné online [cit. 2018-08-07].
 3. FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV, Banská Bystrica. Katedry. online. Dostupné online [cit. 2018-08-07].

Externé odkazyUpraviť