Falus

rozlišovacia stránka

Falus (menej často: fallus; lat. phallus) alebo falos (menej často fallos; gr. fallos) môže byť:

Falus môže byť aj:

Phallus môže byť aj rod húb, po slovensky: hadovka[6], pozri hadovka

Referencie

upraviť
  1. a b c falus, falos. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 363.
  2. a b falus. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
  3. Phallus. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1. ; Penis. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  4. MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. The Developing Human : Clinically Oriented Embryology. [ebook] Philadelphia, PA : Elsevier, [2016]. 560 s. ISBN 978-0-323-31348-3. S. 243.
  5. HUNKA, Ján. Medené mince Bela III. – dôsledok menovej reformy v Uhorsku?. Historický časopis, 1994, roč. 42, čís. 4, s. 609 – 624. ISSN 0018-2575.
  6. hadovka. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir).
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.