Fanfilm je film alebo video, ktoré je inšpirované skutočným filmom, televíznym programom, komiksom alebo iným podobným zdrojom, a ktoré bolo vytvorené skôr fanúšikmi ako reálnymi držiteľmi autorských práv alebo filmovými producentmi. Tvorcovia fanfilmov bývajú amatéri, ale existujú niektoré pozoruhodné filmy, ktoré dokonca produkujú profesionálni filmoví tvorcovia ako filmové školské projekty alebo ako demonštračné snímky. Fanfilmy sa veľmi líšia kvalitou a dĺžkou. Môžu to byť krátke, klamlivo vtieravé upútavky na neexistujúce filmy až po vzácnejšie sa vyskytujúce dlhometrážne filmy.

Dejiny upraviť

Technológia, ktorú si vyžadovala výroba fanfilmov, bola až do relatívnej súčasnosti limitujúcim faktorom pre ich produkciu. V šesťdesiatych rokoch Don Glut študent na UCLA (University of California) v Los Angeles nakrútil sériu krátkych čiernobielych undergroundových filmov, ktorých inšpiráciou boli dobrodružstvá postáv z komiksov zo štyridsiatych a postáv zo seriálov z päťdesiatych rokov. Zhruba v tom istom čase umelec Andy Warhol vyrobil film nazvaný Batman Dracula, ktorý by sa mohol nazývať fanfilmom. Ale nestalo sa tak až do čias, keď sa vplyvom popularizácie konvencií science fiction v sedemdesiatych rokoch stalo možným prezentovať takéto diela širšej komunite fanúšikov.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Fan film na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).