Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Underground pozri Underground (rozlišovacia stránka).

Underground je anglický výraz pre podzemie. V iných jazykoch sa používa v prenesenom slova zmysle pre označenie javov, ktoré sú mimo všeobecne uznávaných zvyklostí. Môžeme k nim priradiť tak kriminálne javy, ako aj rôzne subkultúry ktoré sa odlišujú od hlavného prúdu.

Obálka britského undergroundového periodika Oz

Underground všeobecne

upraviť

V kultúre sa za underground niekedy označuje aj kult nezávislosti na komerčnom úspechu. Undergroundoví umelci vo všeobecnosti veľmi málo ba niekedy vôbec nereagujú na hlavné kultúrne prúdy, nezáleží im na zviditeľňovaní a na osobnej propagácii.

Inokedy sa termín underground používa na označenie vo svojej dobe pre umelcov, ktorí sa vo svojej dobe nevčleňujú do žiadneho aktuálneho, známeho umeleckého štýlu, alebo hudobného žánru. Undergroundoví hudobníci patrili často ku „kultúrnej spodine“ a väčšinou pôsobili v symbióze s ďalšími umeleckými kategóriami – literatúrou a dramatickým či výtvarným umením.

Undeground v hudbe

upraviť

V hudbe sa za Underground označuje smer, ktorý vznikol v 60. rokoch 20. storočia v oblasti západného pobrežia USA a vzápätí sa rozšíril do EurópySpojeného kráľovstva, Nemecka aj do vtedajšej ČSSR. Undergroundová hudba vychádza z psychedelickej hudby a avantgardnej vážnej hudby.

V prípade hudobných žánrov boli za undreground v dobách svojho vzniku označované žánre ako boli: psychedelický rock, punk rock a hardcore, hip hop, alternatívny rock, grunge, rôzne formy heavy metalu vrátane black metalu, experimentálna hudba a mnohé iné.

Undergroundoví interpreti (alebo interpreti, ktorí vzišli z undergroundovej scény)

upraviť

Českí a slovenskí interpreti

upraviť

Zahraniční interpreti

upraviť

Iné projekty

upraviť