Fantasy literatúra

Fantasy literatúra je druh literatúry populárny predovšetkým u mládeže a detí. Za „otca fantasy“ je považovaný J.R.R. Tolkien, ktorý v roku 1937 svojou knihou Hobit vytvoril nový žaner populárnej literatúry - fantasy literatúra.

Zobrazuje prvky, ktoré sa nezhodujú s realitou, zobrazené javy neexistujú, pravdivosť je vylúčená. Prvky neskutočnosti sa vyskytovali už v starovekých eposoch, mýtoch a rozprávkach. Neskôr vznikali imaginárne cestopisy, utopické romány, surrealistické romány a horory. Rozmach fantastickej literatúry nastal v 20. rokoch 20. storočia – vznikali rozličné žánre fantasy a sci-fi literatúry

Na Slovensku je najznámejšou autorkou fantasy literatúry Alexandra Pavelková a jej kniha Piesok vo vetre.

Pozri ajUpraviť