Farebný systém alebo fotometrický systém je systém dvoch alebo viacerých hviezdnych veľkostí meraných v rozličných spektrálnych oblastiach, zodpovedajúcich rôznym farbám.

Podľa spôsobu merania sa rozoznáva vizuálny, fotografický a fotoelektrický farebný systém (fotometria). Vhodné spektrálne oblasti sa vyčleňujú širokopásmovými, strednopásmovými alebo úzkopásmovými filtrami. Širokopásmový filter prepúšťa zo spektra úsek niekoľko desať nanometrov, strednopásmový niekoľko nanometrov, úzkopásmový zlomky nanometra.

Obyčajne sa používa trojfarebný systém, nazývaný aj UBV systém alebo Johnsonov-Morganov systém. Efektívne vlnové dĺžky širokopásmových filtrov použitých v UB V systéme sú 360 nm (U = ultrafialová), 420 nm (B = blue = modrá) a 540 nm (V = vizuálna). Farebný systém UBV je zavedený tak, že pri farebných indexoch hviezd spektrálneho typu A0 platí:

V Strömgrenovom štvorfarebnom uvby systéme sú efektívne vlnové dĺžky filtrov 350 nm (u = ultrafialová), 410 nm (v - violet = fialová), 470 nm (b - blue = modrá) a 550 nm (y - yellow = žltá).

V šesťfarebnom systéme, ktorý zaviedol J. Stebbins, A. E. Whitford a G. E. Kron, sú efektívne vlnové dĺžky filtrov 355 nm (U = ultrafialová), 420 nm (V = fialová), 490 nm (B = modrá), 570 nm (G - green = zelená), 720 nm (R - red = červená), 1 030 nm (J = infračervená).

Infračervený fotometrický systém má tieto efektívne vlnové dĺžky filtrov: 0,7 Nm (R), 0,9 µm (I),1,25 µm (J), 2,2 µm (K), 3,6 µm (L), 5 µm (M), 10,8 µm (N) a 20 µm (Q). Farebný systém sa používa ako náhrada spektrálnej klasifikácie slabých hviezd. Rozdiel prevrátených hodnôt efektívnych vlnových dĺžok farebného systému sa nazýva dĺžka farebného systému.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.