Farnosť Liptovská Lúžna

Rímskokatolícka farnosť v obci Liptovská Lúžna patrí do ružomberského dekanátu a Spišskej diecézy. Založená bola v roku 1787.

Farnosť Liptovská Lúžna
rímskokatolícka farnosť
pohľad na Liptovskú Lúžnu z Prašivej
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Žilinský kraj
Obec Liptovská Lúžna
Kresťanstvo Rímskokatolícke
 - cirkev rímskokatolícka
 - diecéza Spišská diecéza
 - dekanát ružomberský
 - farnosť Liptovská Lúžna
Adresa Liptovská Lúžna 633
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Dejiny farnosti Upraviť

Obec Liptovská Lúžna vznikla v roku 1650. Odvtedy cirkevnoprávne farnosť patrila do farnosti Ružomberok. V roku 1752 bola zriadená nová farnosť v Liptovskej Osade a kostolík spolu s veriacimi z Lúžnej a Magurky pričlenili k nej. V roku 1787 bola postavená v Lúžnej fara a obec bola ustanovená za farnosť.

Kostoly vo farnosti Upraviť

 
Rímskokatolícky kostol

Najstarší kostol bol postavený v roku 1682. Bol to malý drevený kostolík zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Obklopoval ho cintorín.

V roku 1701 bol prestavaný. Na drevenom chóre bol v kostole umiestnený organ. Cintorín bol obklopený ohradou a v jeho priestoroch stála drevená zvonica s jedným zvonom. Kanonická vizitácia z roku 1825 popisuje kostol v Lúžnej, že je v nevyhovujúcom stave a kapacitou už nepostačuje potrebám veriacich (počet obyvateľov bol vtedy 1685).

V roku 1843 sa začala stavba nového súčasného murového kostola. Dokončený bol v roku 1848 a zasvätený je Najsvätejšej Trojici.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Upraviť

farári a správcovia farnosti:

1787 - 1789 Jakub Krajčinovský / 1789 - 1805 Jozef Keil / 1806 - 1823 Ján Nepomuk Kočútek / 1824 - 1828 Anton Kubančík / 1829 - 1843 Eduard Milovič / 1843 - 1843 Juraj Čurilla / 1843 - 1855 Ján Samueli / 1855 - 1855 Štefan Kučma / 1855 - 1885 Ľudovít Čurjak / 1886 - 1915 Štefan Rovder / 1915 Vojtech Kováč / 1915 - 1923 Izidor Kaločaj / 1923 - 1946 Július Brtko / 1945 - 1951 Gejza Findura / 1951 - 1955 Július Brtko / 1955 - 1956 Ján Sivčák / 1956 - 1958 Jozef Cibuľa / 1958 - 1961 František Novický / 1961 - 1965 Jozef Fitt / 1965 - 1994 Albín Ivák / 1994 excurendo Ján Kuboš / 1994 - 2005 Ján Kekelák / 2005 - 2018 Michal Fecko / 2018 - Jozef Trstenský.

 
Rímskokatolícky farský úrad

Cintoríny vo farnosti Upraviť

Vo farnosti sú štyri cintoríny. Na začiatku obce je nižný cintorín, v strede obce je starý cintorín, na konci obce je vyšný cintorín a najnovší cintorín je pri kostole. V súčasnosti sa pochováva na všetkých cintorínoch.

Súčasná farnosť Upraviť

Vo farnosti dnes žije 2756 obyvateľov (údaj z 15. decembra 2021 matrika OcÚ L. Lúžna). Väčšina sa hlási ku katolíckej cirkvi.

Zaujímavosti Upraviť

Cez farnosť vedie Svätojakubská cesta na Slovensku (Camino de Santiago).

Externé odkazy Upraviť

Zdroje Upraviť

  • Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis
  • Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis, 1825.
  • Schematizmus venarabilis cleri almae Scepusiensis pro Anno a christo nato 1854
  • publikácia Liptovská Lúžna vydaná obcou Liptovská Lúžna v roku 2021