Ferdinand Pelikán

Ferdinand Pelikán (* 25. máj 1814, Skalica – † 29. máj 1864, Kamenica nad Hronom) bol redaktor novín Wudce z Trnawi. Pôsobil ako katechét a profesor maďarčiny a nemčiny na arcibiskupskom lýceu v Trnave. Roku 1836 ukončil štúdium v Trnave.

Ferdinand Pelikán
slovenský katechét,
pedagóg a novinový redaktor
Narodenie25. máj 1814
Skalica
Úmrtie29. máj 1864 (50 rokov)
Kamenica nad Hronom

Najprv bol vychovávateľom v šľachtickej rodine Mednyanských v Beckove, potom farárom v Bratislave. Roku 1844 sa stal profesorom trnavského arcibiskupského lýcea. Odtiaľto prešiel za katechétu a profesora ostrihomského seminára, kde obdržal vysokú hodnosť pápežského komorníka. V Ostrihome vydával latinské spisy náboženského obsahu. Roku 1859 sa stal farárom v Kamenici nad Hronom, kde o päť rokov neskôr zomrel.