Filozofia života je filozofický smer súčasnej filozofie, ktorý v spore s pozitivizmom a novokantovstvom utvára v poslednej tretine 19. storočia prvú ideovú formáciu poklasickej filozofie.

Filozofia života sa vyvíjala v 19. storočí a na prelome 19. a 20. storočia. Za jej zakladateľov sa považuje Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche. Filozofia života sa vyznačuje redukovaním pojmu reality na pojem života. Prameňom poznania života je podľa nej intuícia, inštinkt, zrenie, tvorivé myslenie. Medzi predstaviteľmi filozofie života dominujú: Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, Spranger, Troeltsch, Blondel, Le Roy.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.