Filozofická fakulta

typ univerzitnej fakulty

Filozofická fakulta alebo (najmä v staršom písaní) fakulta filozofická je fakulta (organizačný útvar vysokej školy) na prípravu vedcov z oblasti spoločenských vied a príp. aj stredoškolských učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov (pokiaľ pri danej vysokej škole neexistuje pedagogická fakulta). Filozofické fakulty sa vyvinuli z artistických fakúlt.

Na Slovensku je najstaršou a dodnes najväčšou filozofickou fakultou Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá vznikla v roku 1921.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.