Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (skratka FF UCM) patrí medzi najmladšie filozofické fakulty na Slovensku. Vznikla v roku 1997.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta UCM


Základné informácie
SkratkaFF UCM
Rok založenia1997
Vedenie
Dekankadoc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Ďalšie informácie
Fakultná farba    
Kontaktné údaje
AdresaNámestie J.Herdu č. 2, 917 01 Trnava
Telefón033 5565 279
IČO{{{IČO}}}
E-mailinfo.ff@ucm.sk
Webhttps://ff.ucm.sk/sk/

Pripravuje odborníkov spoločensko-vedných študijných programov, ako aj budúcich učiteľov v kombináciách predmetov. Moderná fakulta spája pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy a snaží sa odrážať požiadavky trhu vzdelávania a práce.

Súčasnou dekankou je doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Vedenie ďalej tvorí päť prodekanov, a to prodekan pre vedu prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., prodekan pre denné štúdium PhDr. Ján Demčišák, PhD., prodekan pre kvalitu PhDr. David Ivanovič, PhD. a prodekanka pre ďalšie formy vzdelávania a externé štúdium PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.[1]

Katedry upraviť

 • Katedra psychológie
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
 • Katedra rusistiky
 • Katedra germanistiky
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Katedra pedagogiky

Študijné programy upraviť

Všetky študijné programy sú akreditované v zmysle Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách.[2]

Bakalárske a magisterské štúdium upraviť

Jednoodborové štúdium upraviť

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Filozofa a aplikovaná filozofia
 • História a aplikovaná história v kyberpriestore
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Psychológia

Učiteľské kombinačné štúdium dvoch predmetov upraviť

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo histórie
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Doktorandské štúdium upraviť

 • Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Systematická filozofia
 • Pomocné vedy historické
 • Všeobecná a experimentálna psychológia

Výskum upraviť

Fakulta sa vo výskume venuje najmä týmto oblastiam upraviť

 • Evolučné aspekty ľudského správania
 • Kultúrne aspekty ľudského bytia
 • Analýza historických udalosti v strednej
 • Európe Edukačný proces, výučba vysokoškolskej pedagogiky
 • Výskum v oblasti literárnej vedy a kulturológie

Odborné časopisy upraviť

Vedecké konferencie upraviť

 • EDUCOM

Prednosti fakulty upraviť

 • Fakulta má aj tlmočnícke, etnologické a psychologické laboratórium.
 • Ponúka 67 študijných programov zo 146 na celej univerzite.
 • Takmer 85 % absolventov si nájde prácu v študovanom alebo príbuznom odbore.

Referencie upraviť

 1. ). Dekanát - Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave [online]. ff.ucm.sk, [cit. 2022-11-03]. Dostupné online.
 2. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, [cit. 2022-11-03]. Dostupné online.