Finančný výnos

(Presmerované z Finančné výnosy)

Finančné výnosy alebo výnosy z finančnej činnostivýnosy, ktoré vznikajú napr. predajom cenných papierov, úradných výnosov z obligácií.