Florina (gr. Φλώρινα, bulh. Лерин (Lerin), alb. Follorina) je mesto v Grécku, v kraji Makedónia. Žije tu okolo 22 000 obyvateľov. Cez mesto prechádza rieka Sakulevas.

Centrum Floriny

V staroveku sa oblasť okolo mesta Florina nazývala Λυγκηστίς (Lingistis), žili tu staromacedónske kmene, ktoré ovládol macedónsky kráľ Filip II. Pred príchodom gréckych Macedóncov tu žili trácki Brygovia, ktorí odišli do Malej Ázie a boli známi ako Frýgovia. V 6. stor. po Kr. sa tu usadili Slovania, ktorí sa pomiešali a asimilovali pôvodné grécke obyvateľstvo. Dnešné mesto tu bolo založené niekedy počas Byzantskej doby pod menom Χλέρινον (Chlerinon), čo v gréčtine znamená zelené, nakoľko okolie mesta má zelenú vegetáciu. V 15. stor. mesto dobyli Osmanskí Turci. Počas tureckej doby sa mesto volalo už ako Florina, meno je pravdepodobne albánskou skomoleninou gréckeho Chlerinon, či Chlerinos. V meste žilo mnoho Albáncov. Začiatkom 20. stor. žilo vo Florine 3 544 Slavofónnych Grékov, 800 bulharsky cítiacich sa Slovanov, asi 6 000 moslimov (Albánci, Slovania, Turci) a asi 70 gréckych Arumunov. Miestne kresťanské slovanské obyvateľstvo sa totiž koncom 19. stor. rozdelilo na "Grékov" a "Bulharov", podľa príslušnosti k jednotlivým patriarchátom. V roku 1912 mesto ovládli Gréci. Následne sa tu usadili ďalší Slavofóoni Gréci a Arumuni z dnešného Severného Macedónska. V roku 1923 sa konala Grécko-turecká výmena obyvateľov, všetci miestni moslimovia odišli do Turecka. Z Turecka sa tu usadilo okolo 3 000 grécky hovoriacich Grékov pôvodom z Malej Ázie, Východnej Trácie a Pontu. Bulharsko cítiaci sa Slovania odišli do Bulharska.

Časť obyvateľstva, hlavne starší stále používa slovanský jazyk, potomkovia Pontských Grékov používajú pontskú gréčtinu. Florina, spoločne s mestom Edessa sú mestá s najväčšou koncentráciou Gréckych Slovanov. Mesto je známe svojou tradičnou chuťovkou, tzv. Florinské papriky (Piperia Florinis), čo sú v olivovom oleji nakladané červené papriky.