Formula

rozlišovacia stránka

Formula môže byť:

 • ustálený alebo predpísaný výraz (text) pre niečo konkrétne, pevná formulácia pre niečo konkrétne
 • stručná veta či výraz, v ktorý/-á objasňujúco zachytáva myšlienkovú súvislosť; poučka; stručná definícia pojmu, myšlienky, pravidla, zákona a pod.
 • vzorec (mat., fyz., chem.)
 • v logike:
  • ľubovoľný konečný rad (postupnosť) základných (primitívnych) symbolov formalizovaného jazyka (výrokovej, predikátovej) logiky, synonymum: logická formula, pozri formula (logika)
  • správne utvorený výraz v určitom deduktívnom systéme; vyjadrenie akéhokoľvek vedeckého zákona pomocou znakov prijatých v príslušnej vede
 • v pretekárskom športe:
  • kategória súboru podmienok a predpisov pre športové vozidlo (loď, lietadlo, auto a podobne), ktoré treba splniť na účasť na súťaži, aby sa dosiahla porovnateľnosť vozidiel pretekárov v rámci danej kategórie, pozri pod formulový šport
  • špecificky najmä:
   • takáto kategória súboru podmienok a predpisov komisie Medzinárodnej automobilovej federácie alebo zväzu automobilového športu pre istý typ automobilov (napr. formula 1, formula 2 atď.), pozri formula (auto)
   • nepresne: kategória pretekárskych áut definovaná vyššie uvedeným súborom podmienok
   • nepresne: preteky áut definovaných vyššie uvedeným súborom podmienok, najmä formula 1
 • The Formula (film z roku 1980)
 • Formula! (film z roku 2001)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.