Frézovačka (frézka) je obrábací stroj, ktorý obrába povrch obrobku pomocou rotujúceho rezného nástroja - frézy. Proces odoberania triesky z obrobku pomocou frézy sa nazýva frézovanie. Nástroj sa môže pohybovať horizontálne i vertikálne a obrába materiál upevnený na pracovnej ploche. Pracovná plocha je pohyblivá, pri obrábaní sa však môže pohybovať zároveň iba jedným smerom.

Frézovanie
rôzne frézy

Frézová hlava sa väčšinou otáča okolo Z-osi (zvislej). Pri deliacej fréze je hlava vodorovná a priečne na jej os sa pohybuje predmet, ktorý sa frézuje (tzv. obrobok). Tento typ je v súčasnosti v priemysle málo používaný.

Pri malých obrobkoch sa spravidla pohybuje len obrobok v osiach x a y a hlava v osi z. Ďalšia možnosť je lineárno-radiálny pohyb hlavy. Pri veľkých obrobkoch je obrobok upnutý a hlava sa pohybuje vo všetkých troch osiach. Frézová hlava sa pri zložitejších frézovačkách môže aj nakláňať od zvislej osi.

Pohyb hlavy vzhľadom na obrobok sa pri malých frézovačkách riadi ručne. Pri veľkých pohyb zabezpečujú elektromotory riadené elektromechanicky, alebo servopohonami s krokovými motormi riadené numericky (CNC).

História frézovačiek

upraviť

Prvý frézovací prístroj vznikol pravdepodobne v roku 1818. Vo svojej dobe však stroj nebol docenený a užívaný vo významnejšej miere. [1] V praxi sa uplatnila až univerzálna frézovačka z roku 1862, ktorá slúžila predovšetkým na frézovanie skrutkových vrtákov. Mala všetky znaky novodobých frézovačiek, deliaci prístroj a otočný stôl.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b DEJMEK, Ján. Frézy a frézovačky. Bratislava : SPN, 1953. s. 7

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Frézovačka