Doc. PhDr. František Bielik, CSc. (* 3. október 1928, Immendorf, Rakúsko) je slovenský historik a vysokoškolský pedagóg. Patrí medzi najpoprednejších odborníkov na problematiku vysťahovalectva v 19. a 20. storočí a na dejiny Slovákov v zahraničí.

František Bielik

Život upraviť

Narodil sa v Rakúsku, kde jeho rodičia pracovali v poľnohospodárstve. Absolvoval gymnázium v Novom Meste nad Váhom a v Trnave, kde maturoval. V roku 1949 začal študovať odbor dejiny a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského) v Bratislave. Po dokončení štúdia v roku 1953 nastúpil do Štátneho slovenského ústredného archívu ako vedúci oddelenia novších dejín. V roku 1975 nastúpil do Ústavu pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej, ktorý pomáhal zakladať. V roku 1994 bol ako rešpektovaný odborník menovaný vládou SR do funkcie splnomocnenca vlády pre zahraničných Slovákov. Ako pedagóg pôsobil na Trnavskej univerzite, kde prednášal moderné slovenské dejiny a viedol Katedru politológie. Na tejto univerzite sa zároveň habilitoval z odboru slovenských dejín ako docent. Bielik bol spolueditorom zborníka Slováci v zahraničí a desiatok odborných prác z oblasti histórie Slovákov vo svete.[1]

Referencie upraviť

  1. JANČOVIČ, Ján. ŽIVOTNÉ JUBILEUM VEDCA A HISTORIKA ŽIVOTA SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ [online]. Ľudové noviny. Týždenník a webový portál slovenskej menšiny, žijúcej v Maďarsku., [cit. 2024-02-08]. Dostupné online.