Front v meteorológii je postupujúca hranica vzdušnej masy s odlišnou hustotou (napr. teplotou vzduchu či vlhkosťou). Keď front prechádza nad územím sprevádzajú ho zmeny teploty, vlhkosti, rýchlosti a smeru vetra, atmosférického tlaku a často zmena precipitačného vzorca.

Legenda k symbolom frontov na mape počasia:
1. studený front
2. teplý front
3. stacionárny front
4. oklúzny front
5. surface trough
6. squall/shear line
7. dry line
8. tropická vlna
9. trowal

Studené fronty sú často úzko spojované so systémami s nízkym tlakom vzduchu, bežne sa nachádzajú nad postupujúcou hranou systémov s vysokým tlakom vzduchu a v prípade polárneho frontu približne na okraji masy smerom k rovníku.

Fronty zvyčajne vedú výškové vzdušné prúdy, hoci zvyčajne za nižších rýchlostí a cestujú zo západu na východ. Tento pohyb je spôsobený prevažne coriolisovou silou, ktorej pôvodcom je otáčanie Zeme okolo vlastnej osi. Frontálne oblasti môžu byť deformované geografickou členitosťou ako pohorie či rozsiahla vodná masa.