Fyzikálny zákon je vzťah medzi fyzikálnymi veličinami odvodený z teórie a overený meraním. Je to vyjadrenie fyzikálnej zákonitosti.

Fyzikálna definícia je na rozdiel od toho určená ľuďmi na jednoznačný opis nejakého pojmu používaného na opis prírodných javov a predmetov.

Každý fyzikálny zákon platí v určitej vymedzenej oblasti; v tejto oblasti platí bez výnimky a je experimentálne overiteľný. Väčšina fyzikálnych zákonov je formulovaná matematickým vzťahom medzi veličinami; fyzikálne zákony sa vyslovujú napríklad pre matematický hmotný bod.

Pozri aj upraviť