Gaius Helvius Cinna bol rímsky básnik patriaci k neóterickej básnickej škole, jeden z blízkych priateľov básnika Catulla. Narodil sa v Brescii v Predalpskej Galii (Gallia Cisalpina).

O Cinnovom živote sa vie veľmi málo. Roku 57 pred Kr. sprevádzal Catulla na ceste do Bythinie. Spolu s Liciniom Calvom tvorili v rámci neóterickej školy traja básnici menší krúžok, ktorý sa venoval výlučne avantgardnej poézii a pokúšal sa ju doviesť do dokonalosti. Je možné, že Cinnovym učiteľom bol grécky básnik Parthenios z Níkaie, ktorý priniesol do Ríma neóterické básnictvo.

Špekuluje sa o tom, že Helvius Cinna bol zabitý na Caesarovom pohrebe roku 44 pred Kr., keď si ho pomýlili s jedným z jeho vrahov, Corneliom Cinnom. Zmieňujú sa o tom Suetonius, Valerius Maximus, Appianos aj Dio Cassius. Podľa niektorých ale Cinna musel žiť aj po tomto dátume, keďže sa o ňom zmieňuje roku 41 alebo 40 pred Kr. Vergílius.

Najvýznamnejšie Cinnovo dielo bol epillion Zmyrna o krvismilnej láske mytologickej Myrrhy k vlastnému otcovi Kinyrovi. Cinnovi trvalo deväť rokov, kým vybrúsil krátku skladbu do dokonalosti. Tým sa pripodobnil gréckej neóterickej škole, obzvlášť básnikovi Euforiónovi, ktorého básnické skladby boli natoľko zložité, že potrebovali komentár. Rovnako aj Cinna musel k svojej básni pripojiť komentár.

Roku 56 pred Kr. Cinna vydal Propemptikon (Prianie ne cestu) venované Asiniovi Pollionovi, dielko, ktoré tiež potreboval komentár.

Literatúra

upraviť
  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.