Gang môže znamenať aj gánok, pozri gánok.

Gang (vyslov [gang] alebo [geng]; z angl. gang) môže byť:

 • pôvodne:
  • pracovná skupina (čata, oddiel) robotníkov, otrokov či väzňov [1], alebo
  • skupina osôb, ktoré sa stýkajú alebo konajú vo vzájomnej dohode [1], alebo
  • skupina osob vykonávajúcich spoločne nejakú mimopracovnú činnosť a spojených priateľskými vzťahmi [2][3]
 • v súčasnosti:
  • (uzavretá) skupina osôb páchajúca trestnú činnosť [3], v užšom zmysle len zločiny (t.j. zločinecká banda) [4], alebo
  • (uzavretá) skupina osôb páchajúca nedovolenú činnosť [3], alebo
  • silne integrovaná a solidárna skupina s konfliktným postojom k spoločnosti, (často, ale nie nevyhnutne) prerastajúcím v asociálne a kriminálne správanie [2]
Príslušníci parížskeho podsvetia tzv. Apači v pouličnej bitke s políciou okolo roku 1904

Člen gangu páchajúceho trestnú činnosť sa nazýva gangster.

Charakteristika súčasných významov pojmu

upraviť

K definícii skupina páchajúca nedovolenú činnosť pozri napríklad článok protiprávne konanie.

K definícii skupina páchajúca trestnú činnosť pozri články organizovaná kriminalita, organizovaná skupina a zločinecká skupina.

Posledná definícia ("silne integrovaná a solidárna skupina...")

upraviť

Táto definícia zahŕňa síce skôr rôzne zoskupenia mladistvých a pod. a predstupne a jednoduchšie formy organizovanej kriminality, ale v širšom ponímaní do nej patrí aj mafia a podobné organizácie (teda zločinecké skupiny v právnom ponímaní); mafia sa zaraďuje pod gangy najmä v tradícií USA, kde sa napríklad v 20. rokoch 20. storočia členovia zločineckých organizácií označovali ako gangsteri. Gang býva stabilné zoskupenie, s vysokou organizovanosťou, vymedzení úloh, autokratickým vodcom, značným stupňom kohézie a relatívne dlhým trvaním. Gang koná často v rozpore s pravidlami konvenčnej spoločnosti, vyznačuje sa sociálnou deviáciou v správaní. Skupinová väzba býva zdôraznená spoločnými symbolmi a pod. a výzorovými výstrednosťami. Gang máva vlastnú subkultúru, tradíciu a morálku a máva svoj vlastný operačný priestor. Jedno z možných delení gangov je na: situačný gang (vzniká cielene len na obmedzenú dobu, t.j. kvôli danej situácii či osobe) a konfliktný gang (existuje dlhú dobu, t.j. počas celej doby abstraktého spoločenského konfliktu). Konfliktný gang sa delí na kriminálny gang (napr. kriminálne skupiny mladistvých) a únikový gang (napr. gang užívateľov drog).[2][5]

O rozdieli medzi organizovaným zločinom a gangmi Cejp et al. 2004 uvádza: "Gangy bývajú obvykle viazané na špecifické prostredie či lokalitu (pouličné, motocyklové, väzenské gangy), bývajú charakteristické vekovým (pouličné gangy) alebo etnickým zložením svojich členov (väzenské gangy, veľkomestské gangy v etnicky premiešanom prostredí). [Na rozdiel od organizovaného zločinu] Zvyčajne vykazujú nižší stupeň organizovanosti a hierarchizácie, vyznačujú sa menšou stabilitou. Motív dosahovania stáleho vysokého zisku nebýva...jednoznačne primárny; naopak môže prevažovať motív autority či dominancie v určitom prostredí spojený s motívom vnútornej solidarity, ochrany a istoty, ktorú gang svojim členom poskytuje. Najmä u pouličných a motocyklových gangov môže byť hodnotou príslušnosť ku gangu sama o sebe, čo súvisí aj s pomerne charakteristickým znakom gangu a síce tým, že príslušnosť k určitému gangu býva v danom prostredí verejne priznávaná, nezriedka prostredníctvom rôznych symbolov priamo manifestovaná, na rozdiel od prísnej konšpirácie organizovaného zločinu. Kriminálne aktivity vyvíjané na princípe ponuky a dopytu síce môžu existovať, napr. pri zapojení gangov do obchodovania s drogami alebo zbraňami, ale existujú skôr ako jedna z činností a tiež viac v podobe drobnejšieho dílerstva, než "podnikania vo veľkom". Prípadná trestná činnosť býva menej sofistikovaná, menej zakonšpirovaná a kvalifikovaná, s väčším príklonom k ​​priamočiarejšiemu konaniu s použitím násilia, než je tomu pri organizovanom zločine. Sprievodné (krycie a zabezpečovacie) činnosti vrátane korupcie nie sú pre činnosť gangov charakteristické, naopak konflikt gangu s verejnou mocou býva otvorený. Organizovaný zločin však môže na svoje účely a výkon určitých činností...niektoré gangy využívať; ani vývoj niektorých gangov smerom ku kriminálnym organizáciám v podobe organizovaného zločinu nie je vylúčený." [5]

Výskyt v súčasnosti

upraviť
 
Člen gangu Mara Salvatrucha, čiže MS-13

V súčasnosti sú gangy v USA prevažne tvorené prisťahovalcami, často rovnakého pôvodu. Zaoberajú sa predajom drog, organizujú prostitúciu, pašovanie a iné výnosné a nezákonné činnosti. Podľa odhadov z roku 2007 pôsobí v USA asi 30-tisíc gangov s viac ako 800-tisícimi členmi, z toho asi 120 tisíc len v Los Angeles. Členovia gangov pôsobia až 80 % násilných trestných činov a takmer 150-tisíc je vo väzniciach.[6]

V Česku pôsobia tiež medzinárodné a „etnické“ gangy, z domácich hlavne tzv. motocyklové gangy a gangy vo väzniciach.[7]

Na Slovensku bol najväčší rozmach gangov po roku 1989.

Referencie

upraviť
 1. a b gang. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN ISBN 978-0-19-956383-8.
 2. a b c gang. In: Velký sociologický slovník. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-311-3. S. 336.
 3. a b c gang. In: Malá slovenská encyklopédia, S. 221 (Poznámka: Takmer rovnaký text je v Encyclopaedii Beliane)
 4. gang. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 5. a b CEJP, Martin. Organizovaný zločin v České republice III. [s.l.] : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. 177 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7338-027-4. S. 26-27.
 6. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2009-04-29]. Dostupné online.
 7. http://www.ok.cz/iksp/docs/301.pdf

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť