Organizovaná skupina

Organizovaná skupina je (v rámci trestného práva Slovenskej republiky) spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.[1][2] Zločiny páchané/spáchané touto skupinou sa zaraďujú k organizovanej kriminalite.[3]

Špecifiká organizovanej skupiny

upraviť

Organizovanú skupinu od zločineckej skupiny odlišuje:

  • nižšia mierou kooperácie jej jednotlivých členov;
  • odlišná štruktúrovanosť – v organizovanej skupine ide o horizontálnu deľbu činnosti a ich koordináciu, zatiaľ čo u zločineckej skupiny je organizačné členenie vo vertikálnej úrovni, vo viacerých stupňoch;
  • kratšie obdobie existencie – organizovaná skupiny môže byť vytvorená ad hoc, aj na okamžité spáchanie trestného činu, zatiaľ čo u zločineckej skupiny sa vyžaduje existencia počas určitého časového obdobia;
  • charakter trestnej činnosti nie je rozhodujúci, zatiaľ čo pri zločineckej skupine sú taxatívne vymenované páchané/spáchané trestné činy.[4]

Referencie

upraviť
  1. § 129 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) v znení zákona č. 1/2014 Z. z.
  2. Ďurčo, Peter et al. (2007), „organizovaná skupina“, Bezpečnostnoprávna terminológia, Bratislava: Akadémia PZ, ISBN 9788080544065 . zdroj: „organizovaná skupina“, Slovenská terminologická databáza, Bratislava: JÚĽŠ SAV, 2013 (vyd. 2013-02-05) 
  3. Ďurčo, Peter et al. (2007), „organizovaná kriminalita“, Bezpečnostnoprávna terminológia, Bratislava: Akadémia PZ, ISBN 9788080544065 . zdroj: „organizovaná kriminalita“, Slovenská terminologická databáza, Bratislava: JÚĽŠ SAV, 2014 (vyd. 2014-02-27) 
  4. Durkošová, Mária (2009), Dokazovanie aktivít realizovaných zločineckými skupinami, Košice: Katedra trestného práva PrF UPJŠ (vyd. 2009-12-09), str. 2, http://www.upjs.sk/public/media/4518/Dokazovanie_aktivit_realizovanych_zlocineckymi_skupinami.pdf, dost. 2014-11-21 

Pozri aj

upraviť