Gej

mužov, ktorých priťahujú iní muži

Gej (kodifikovaný tvar)[1] alebo gay (nekodifikovaný tvar)[1][2] znamená:

 • ako podstatné meno:
  • v užšom zmysle: osoba mužského rodu s homosexuálnou orientáciou
  • v širšom zmysle: osoba akéhokoľvek rodu s homosexuálnou orientáciou
 • ako prídavné meno: homosexuálny alebo týkajúci sa homosexuálov (synonymum znie gejský či gejovský).
Komunita gejov v Argentíne

Pôvod označeniaUpraviť

Slovo gay je pôvodom anglické. V angličtine znamenalo pôvodne veselý. Najneskôr od 20. rokov 20. storočia znamená aj homosexuál(ny), a v poslednom období (od 80. rokov 20. storočia) znamená aj hlúpy, nezábavný, sociálne nevhodný a pod. Tieto tri hlavné významy slova gay (najmä posledné dva) v súčasnosti v angličtine kolidujú.[3]

V slovenskom jazyku sa slovo objavilo v 90. rokoch 20. storočia po nežnej revolúcii.

V angličtine aj slovenčine slovo označuje buď akéhokoľvek homosexuála alebo len mužského homosexuála (ženským ekvivalentom je slovo lesbička).

Gay vs. homosexuálUpraviť

Výraz gay je v angličtine preferovaný hlavne samotnými nositeľmi homosexuality s odkazom na medicínske a patologické vyznenie termínu homosexuál alebo aj na neprimerane sexualizované vnímanie osôb označovaných týmto termínom.

V slovenčine „…ako podstatné meno (o jeho substantívnom charaktere svedčia tvary gaya v gen. sg., a gayovia v nom. pl.) [slúži] ako neutrálne pomenovania homosexuála, t. j. pomenovanie bez mierne tabuizovaného príznaku, aký sa pociťuje pri slove homosexuál, resp. bez pejoratívneho nádychu, zreteľného pri slovách teplý, teploš. Teda to, čo má v angličtine výrazný príznak slangovosti, stáva sa po prechode do slovenčiny neutrálnym pomenovaním.“[4] V súčasnosti je v slovenčine preferovaný slovenský prepis, teda gej.[5] Výbor pre gejské a lesbické záležitosti Americkej psychologickej asociácie preto odporučil autorom odborných textov považovať termín homosexuál za zastaraný a neadekvátny, ktorý navyše zneviditeľňuje lesbické ženy, lebo je primárne asociovaný len s mužskou homosexualitou.[6]

CharakteristikaUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Homosexualita

ReferencieUpraviť

 1. a b gej. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 180.
 2. gej. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 3. Encyclopaedia Beliana, Oxford English Dictionary, Slovník cudzích slov (akademický)
 4. HORECKÝ, Ján. Gay, gaya, gayovia. Kultúra slova (Bratislava; Martin: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; Vydavateľstvo Matice slovenskej), 1995, roč. 29, čís. 5, s. 290. Dostupné online [cit. 2018-01-27]. ISSN 0023-5202.
 5. Slovenské slovníky [online]. slovnik.juls.savba.sk, [cit. 2021-02-12]. Dostupné online.
 6. APA. American Psychologist, september 1991, roč. 46, čís. 9, s. 973-974. Dostupné online.

ZdrojUpraviť

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Gay na českej Wikipédii.