Generálny štrajk je štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú obvykle politické (snaha o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa štrajkujúci domnievajú, že ich poškodí, z rokovania parlamentu). Doteraz posledný generálny štrajk na Slovensku sa konal 27. novembra 1989. Jeho cieľom bolo odbúranie mocenského monopolu vtedajšej Komunistickej strany Česko-Slovenska.