Genetická a dynamická dominanta štruktúry

Genetická a dynamická dominanta štruktúry (skratka GDDŠ) je hlavná zložka, faktor, príčina, hybná sila, podmienka atď. vzniku a vývinu štruktúry nejakej entity, napr. štruktúry filozofie 20. storočia. Pri výskume parametrov zahrnutých do GDDŠ sledujeme aj fázy alebo etapy vzniku a vývinu (periodizáciu), kvalitatívne zlomy vo vývine (napr. lingvistický obrat) atď.

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.