Geomorfologická jednotka

Geomorfologická jednotka je povrchový útvar, napr. pahorkatina, nížina, podhorie. Pri vymedzovaní geomorfologickej jednotky sa vychádza zo všeobecnej geomorfologickerej základne a z komplexného chápania reliéfu. Hranicou geomorfologickej jednotky sú obyčajne styčné miesta rozličných typov reliéfu - úpätnice, doliny, terénne hrany, sedlá, priesmyky a iné.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.