Ghanská ríša[1] (iné názvy: Ghana[1], Gana [2]) bola jedna zo starých afrických ríš.

Ghanská ríša na konci 10. storočia

Bola to prvá z veľkých stredovekých afrických ríš. Miestni obyvatelia ju nazývali Wagadu, neskorší názov Ghana bol prísne vzaté titul jej vládcov. Ríša nie je identická s dnešnou Ghanou a súčasný názov Ghanskej republiky je len symbolický a nemá s Ghanskou ríšou nič do činenia. [1]

Ghanská ríša bola založená možno už v 1. storočí alebo až okolo roku 750 Soninkami na území západného Sudánu (západne od Timbuktu) v dnešnej Mauritánii a Mali.

Jej najväčší rozkvet sa datuje do 9. - 11. storočia, kedy siahala od rieky Niger po Atlantický oceán. O veľkom bohatstve ríše zanechali pomerne presné správy arabskí dejepisci. V druhej polovici 11. storočia podnikli berberskí vládcovia Maroka, Alžírska a moslimských častí Španielska z rodu Almoravidovcov na Ghanskú ríšu niekoľko útokov. Roku 1076 dobyli jej hlavnú obchodnú metropolu Kumbi Saleh na juhu dnešnej Mauritánie. Útoky zo severu spôsobili postupný úpadok ríše, ktorá sa v prvej polovici 13. storočia stala súčasťou ríše Mali. [2]

  1. a b c Ghanská ríša. In: Encyclopaedia Beliana 5, S. 142
  2. a b KAMENICKÝ, Miroslav; MRVA, Ivan; TONKOVÁ, Mária; VALACHOVIČ, Pavol. Lexikón svetových dejín. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 319 s. ISBN 80-08-02479-8. S. 150.