Gigabajt

jednotka kapacity pamäťových médií
Násobky bajtu
predpona SI binárna predpona
(IEC 60027-2)
Meno Symbol Násobok Meno Symbol Násobok
kilobajt kB 103 (nesprávne aj 210) kibibajt KiB 210
megabajt MB 106 (nesprávne aj 220) mebibajt MiB 220
gigabajt GB 109 (nesprávne aj 230) gibibajt GiB 230
terabajt TB 1012 (nesprávne aj 240) tebibajt TiB 240
petabajt PB 1015 (nesprávne aj 250) pebibajt PiB 250
exabajt EB 1018 (nesprávne aj 260) exbibajt EiB 260
zettabajt ZB 1021 (nesprávne aj 270) zebibajt ZiB 270
yottabajt YB 1024 (nesprávne aj 280) yobibajt YiB 280

Gigabajt (skratka GB, angl. gigabyte) je jedna z jednotiek kapacity pamäťových médií.

Definice upraviť

1 gigabajt = 109 bajtov.

V minulosti bola jednotka gigabajt používaná vo význame 230 bajtov (1024 megabajtov). V súčasnosti sa ale presadzuje trend používania jednotky GiB (gibibyte) pre 1 024 MiB, aby mohla predpona giga (GB) zostať chápaná ako 1 000 megabajtov.

DVD a konverzia medzi GB a MB upraviť

Na DVD médiách je často udávaná kapacita prázdnych DVD+/-R 4,7 GB. Takéto označenie budí dojem, že je možné na jedno jednovrstvové médium uložiť 4,7 GiB, čo v súčasnom ponímaní znamená 4,7 × 230 B, kde 1 KiB (nie kB) = 210 B, čo je 1 024 B.

V skutočnosti 4,7 GB znamená 4,7 × 109 B, kde 1 kB = 103 B, čo je 1 000 B. Výsledná kapacita je teda 4 489 MiB pri DVD-R médiu a 4 483 MiB pri DVD+R médiu. Rozdiel 6 MiB je spôsobený malým rozdielom v kapacite média, ktorý je spôsobený iným formátom zápisu dát.

Pozeraj upraviť