Yottabajt

jednotka kapacity pamäťových médií
Násobky bajtu
predpona SI binárna predpona
(IEC 60027-2)
Meno Symbol Násobok Meno Symbol Násobok
kilobajt kB 103 (nesprávne aj 210) kibibajt KiB 210
megabajt MB 106 (nesprávne aj 220) mebibajt MiB 220
gigabajt GB 109 (nesprávne aj 230) gibibajt GiB 230
terabajt TB 1012 (nesprávne aj 240) tebibajt TiB 240
petabajt PB 1015 (nesprávne aj 250) pebibajt PiB 250
exabajt EB 1018 (nesprávne aj 260) exbibajt EiB 260
zettabajt ZB 1021 (nesprávne aj 270) zebibajt ZiB 270
yottabajt YB 1024 (nesprávne aj 280) yobibajt YiB 280

Yottabajt (skratka YB, angl. Yottabyte [jotabajt]) je jedna z jednotiek kapacity pamäťových médií.

Definícia upraviť

1 yottabajt = 1024 bajtov.

V minulosti bola jednotka yottabajt používaná vo význame 280 bajtov (1024 zettabajtov). V súčasnosti sa ale presadzuje trend používania jednotky YiB (yobibajt) pre 1 024 ZiB, aby mohla predpona yotta (YB) zostať chápaná ako 1 000 zettabajtov.

Pozri aj upraviť