Gravitačná konštanta

Gravitačná konštanta je konštanta úmernosti medzi gravitačnou silou a hmotnosťou telesa. Je to jedna z troch základných fyzikálnych konštánt (viď Planckova konštanta a rýchlosť svetla). Jej aktuálna CODATA 2014 hodnota je:[1]

Gravitačná konštanta, 1911-2014, časová os merania a odporúčané hodnoty.

G sa zvyklo označovať aj ako písmeno Gréckej abecedy Kappa "κ".

Nasledujúca tabuľka zobrazuje odporúčané hodnoty NIST[2] publikované od roku 1969:

rok G

[10−11·m3⋅kg−1⋅s−2]

neistota

merania

[ppm]

ref.
1969 6,6732(31) 460
1973 6,6720(49) 730
1986 6,67449(81) 120
1998 6,673(10) 1 500
2002 6,6742(10) 150
2006 6,67428(67) 100
2010 6,67384(80) 120
2014 6,67408(31) 46

Referencie

upraviť
  1. CODATA Value: Newtonian constant of gravitation [online]. physics.nist.gov, [cit. 2019-02-07]. Dostupné online.
  2. Fundamental Physical Constants from NIST [online]. physics.nist.gov, [cit. 2019-02-07]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť