Zoznam fyzikálnych konštánt

Vo vede je fyzikálna konštanta fyzikálnou hodnotou, ktorej matematická hodnota sa nemení.

Toto je čiastočný abecedný zoznam základných fyzikálnych konštánt.

Fyzikálna konštanta Symbol Približná hodnota Jednotka
Atómová hmotnostná konštanta u 1,661.10−27 kg = 931,5 Me V c−2
Avogadrova konštanta NA 6,02 · 1023 mol−1
Bohrov magnetón μB 9,27 · 10−24 A m2
Boltzmannova konštanta k 1,38 · 10−23 J K−1
Coulombova konštanta k 8,988 · 109 N m2C−2
Faradayova konštanta F 96 481 C mol−1
Gravitačná konštanta G 6,67 · 10−11 Nm2kg−2
Hmotnosť elektrónu me 9,11 · 10−31 kg = 0,000549 u
Hmotnosť neutrónu mn 1,675 · 10−27 kg = 1,0087 u
Hmotnosť protónu mp 1,673 · 10−27 kg = 1,0073 u
Jadrový magnetón μN 5,05 · 10−27 A m2
Univerzálna plynová konštanta R 8,314 J K−1mol−1
Náboj elektrónu e 1,60 · 10−19 C
Normálne tiažové zrýchlenie gn 9,806 565 m s−2
Permeabilita vákua μo 4π · 10−7 T m A−1
Permitivita vákua εo 8,85 · 10−12 C2N−1m−2
Planckova konštanta h 6,63 · 10−34 J s
Rýchlosť svetla vo vákuu c 2,997 925 · 108 m s−1
Solárna koštanta N 1 369 W m−2
Stefanova—Boltzmanova konštanta   σ 5,6704 · 10−8 W m−2 K−4
Tiažové zrýchlenie g 9,81 m s−2

Najnovšie adjustácie fyzikálnych konštánt sú uvedené v CODATA z r. 2014.[1]

príklad:

Atómová hmotnostná konštanta 1,660 539 040(20) x 10-27 kg [2]

Gravitačná konštanta 6,674 08(31) x 10-11 m3 kg-1 s-2 [2]

Tiažové zrýchlenie 9,806 65 m s-2 [2]

Referencie upraviť

  1. Search Results [online]. physics.nist.gov, [cit. 2019-02-07]. Dostupné online.
  2. a b c CODATA 2014. Fundamental Physical Constants --- Complete Listing [online]. PHYSICAL MEASUREMENT LABORATORY NIST, [cit. 2019-01-07]. Dostupné online.