Faradayova konštanta

Vo fyzike a v chémií je Faradayova konštanta F elektrický náboj 1 mólu elektrónov. Pomenovaná je podľa Michaela Faradaya, anglického fyzika a chemika.

PoužitieUpraviť

Faradayova konštanta má veľký význam vo fyzike a chémii, najmä v elektrochémii, kde je základnou konštantou. Používa sa pri výpočte elektrolytických systémov, na určenie molárnej hmotnosti látky vylúčenej na elektróde. Má význam aj v technike, napríklad v galvanotechnike alebo galvanických článkoch.

VýpočetUpraviť

Pre výpočet Faradayovej konštanty platí jednoduchý vzťah

 

kde

  — je Avogadrova konštanta (mol−1)
  — je elementárny náboj (C)

Hodnota Faradayovej konštantyUpraviť

Hodnota Faradayovej konštanty bola prvýkrát určená vážením elektrochemicky vylúčeného striebra, kedy sa meral prechádzajúci elektrický prúd a čas elektrolýzy. Získaná hodnota sa použila aj na určenie Avogadrovej konštanty.

Techniky merania sa neustále zlepšujú, čím možno dosiahnuť vysokú presnosť. V ostatnom čase sa uvažuje o použití Faradayovej konštanty na definíciu kilogramu.

Doteraz najpresnejšie určená hodnota Fradayovej konštanty je

 

Pozri ajUpraviť