Bohrov magnetón

Bohrov magnetón je fyzikálna konštanta magnetického momentu. Je pomenovaná podľa Nielsa Bohra, dánskeho fyzika.

Rovnice pre Bohrov magnetónUpraviť

  • v sústave jednotiek SI
 
  • v Gaussových jednotkách (centimeter, gram, sekunda)
 

kde

  – je absolútna hodnota elektrického náboja elektrónu,
  – je redukovaná hodnota Planckovej konštanty,
  – je hmotnosť elektrónu
  – je rýchlosť svetla.

Znamienka plus, resp. mínus odpovedajú súhlasne, resp. nesúhlasne orientovanému priemetu magnetického spinového momentu do smeru osi z.

HodnotaUpraviť

pre sústavu jednotiek SIUpraviť

  = 9.274 009 49(80) × 10-24 J·T-1

pre systém centimeter – gram – sekundaUpraviť

  = 9.274 009 49(80) × 10-21 erg·G-1

Pozri ajUpraviť