Univerzálna plynová konštanta

Univerzálna plynová konštanta alebo plynová konštanta resp. molárna plynová konštanta je fyzikálna konštanta vystupujúca v stavových rovniciach ideálnych plynov. Označuje sa symbolom R, jej hodnota a jednotka je:

R = 8,314 462 618 153 24 J⋅K−1⋅mol−1

Plynová konštanta je rovná súčinu Avogadrovej konštanty NA a Boltzmannovej konštanty k:

 

Obidve tieto konštanty majú po akutalizácii základných jednotiek sústavy SI z roku 2019 presne dané hodnoty,[1] takže hodnota plynovej konštanty je presne určená ako 8,314 462 618 153 24 J⋅K−1⋅mol−1.

Stavová rovnica

upraviť

Univerzálna plynová konštanta vystupuje v stavovej rovnici:

 

Špecifická plynová konštanta

upraviť

Špecifická plynová konštanta je konštanta s podobným významom pre konkrétny plyn. Označuje sa symbolom r. Vzťah medzi oboma konštantami je:

 

Špecifická plynová konštanta má rozmer J · K-1 · kg-1.

Referencie

upraviť
  1. SI Redefinition. NIST, 2018-05-11. Dostupné online [cit. 2022-07-27]. (po anglicky)