Univerzálna plynová konštanta

Univerzálna plynová konštanta, alebo plynová konštanta resp. molárna plynová konštanta je fyzikálna konštanta vystupujúca v stavových rovniciach plynu. Označuje sa symbolom R.

Jej hodnota a jednotka je:

R = 8,314472 J · K-1 · mol-1


Plynová konštanta sa vypočíta ako súčin Avogadrovej konštanty NA a Boltzmannovej konštanty k


Stavová rovnicaUpraviť

Univerzálna plynová konštanta vystupuje v stavovej rovnici:

 

Špecifická plynová konštantaUpraviť

Špecifická plynová konštanta, je konštanta s podobným významom pre konkrétny plyn. Označuje sa symbolom r. Vzťah medzi oboma konštantami je:

     J · K-1 · kg-1