Gutácia alebo slzenie rastlín je výdaj nie čistej vody, v ktorej sú rozpustené minerálne látky (NaCl, CaCo3, KCl, MgCl2…) v kvapalnom stave, to znamená výdaj vody v kvapkách (gutta = kvapka) cez vodné štrbiny nazývané hydatódy.

Na obrázku vidíte gutáciu v podobe kvapiek, ktoré rastlina vylučuje

Rastliny gutujú v prírode vo vlhkom vzduchu, najčastejšie v noci a nad ránom, keď klesá teplota a vzduch je takmer nasýtený vodnými parami (hlavne u rastlín vo vlhkej a teplej pôde a vlhkom ovzduší v cievach vzniká hydrostatický pretlak, čo spôsobuje vytláčanie vody).


Pozri aj upraviť