Hájsky potok (prítok Turne)

prítok Turne

Hájsky potok je potok v Slovenskom krase, v západnej časti okresu Košice-okolie.[1] Je to ľavostranný prítok Turne, má dĺžka 12 km a je tokom VI. rádu.

Hájske vodopády na Hájskom potoku

Pramení na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov (podcelok Pipitka)[2], pod Hačavským sedlom (814 m n. m.) na juhozápadnom svahu Jelenieho vrchu (947,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 730 m n. m. Vytvára kaňonovitú Hájsku dolinu a oddeľuje podcelky Zádielská planina na západe a Jasovská planina na východe.

Od prameňa steká k obci Hačava, ktorú preteká juhovýchodným smerom. Za obcou sa hlboko zarezáva do krasovej planiny, stupňuje svoj spád a tečie na juh cez hlbokú krasovú tiesňavu - Hájsku dolinu. Preteká perejami v hrubých sedimentovaných vrstvách travertínu, na oboch brehoch míňa niekoľko jaskýň. V oblasti Čertovho mosta má tiesňava najdivokejší ráz (šírka len 10 metrov a až 100 metrov vysoké skalné steny), vzápätí vytvára sústavu 9 vodopádov na travertínových hrádzach, pod názvom Vodopády Hlboký jarok, dosahujúcich výšku od 1,2 až po 6,6 metrov.

Tiesňavu opúšťa pred obcou Háj, zároveň vstupuje do východného výbežku Košickej kotliny. Preteká obcou a stáča sa na juhovýchod, oblúkom obteká Turniansky hradný vrch z východu a následne preteká obcou Turňa nad Bodvou, avšak už južným smerom. Za obcou vytvára výraznú zákrutu, sprava priberá rameno Chotárneho potoka (tzv. Zádielský náhon) a ďalej tečie rozšíreným korytom. Ešte raz sa výraznejšie stáča na juhozápad a južne od Turne nad Bodvou ústi do v nadmorskej výške cca 172 m n. m. Turne.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.