Blatný potok (prítok Turne)

potok v Slovenskom krase

Blatný potok[1] je vodný tok v Slovenskom krase, ľavostranný prítok Turne, dĺžka 14 km. Niekedy sa označuje neštandardizovanými názvami Chotárny potok alebo aj Blatnica.[1]

Pramení na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov (podcelok Pipitka)[2], pod Hajdúchovým vrchom (1 119,5 m n. m.), v nadmorskej výške cca 945 m n. m. Oddeľuje dve planiny Slovenského krasu – Horný vrch na západe a Zádielska planina na východe.

V hornej časti preteká Blatnickou dolinou východným smerom, sprava priberá krátky prítok spod Matesovej skaly (924,5 m n. m.) a oblúkom sa stáča na juhovýchod. Preteká krasovou oblasťou dolnej časti Blatnickej doliny, sprava priberá Šajbový potok a prerezáva sa masívom v oblasti Havranej skaly (770,1 m n. m.) do Zádielskej doliny.

Tu utvára hlboko zarezanú kaňonovitú dolinu s viacerými jaskyňami a skalnými útvarmi. Z pravej strany priberá Baksovský potok a postupne sa stáča viac na juh, na ľavom brehu oddeľuje skupinu tzv. Krkavčích skál.

Vteká do Turnianskej kotliny, preteká obcou Zádiel, následne cez Dvorníky, kde vytvára dve ramená, pričom hlavné pokračuje na juh, vytvára ostrú zákrutu a pod Dlhým vrchom (428,1 m n. m.) ústi do Turne. Druhé rameno (Zádielský náhon) pokračuje oblúkom na východ, napája Turniansky rybník, preteká okrajom obce Turňa nad Bodvou a v jej blízkosti ústi do Hájskeho potoka.[3]

Referencie upraviť

  1. a b Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.