Heliocentrická dráha

Heliocentrická dráha alebo cirkumsolárna dráha je obežná dráha okolo Slnka. V našej Slnečnej sústave majú všetky planéty, kométy a asteroidy takúto obežnú dráhu, ako aj umelé družice a vesmírny odpad. Mesiac, napríklad, nemá heliocentrickú obežnú dráhu, pretože obieha okolo Zeme. Vnútorná heliocentrická dráha je obežná dráha vnútri obežnej dráhy Zeme, takúto má napríklad Venuša. Vonkajšia heliocentrická dráha je obežná dráha mimo obežnej dráhy Zeme, takúto má napríklad Mars.

Predpona helio- je odvodená zo starovekého gréckeho slova helios čo znamená "Slnko", tiež Helios ako zosobnenie Slnka v gréckej mytológii.

Pozri aj

upraviť