Henrich Korutánsky (* 1265, † 2. apríl 1335) bol tirolský gróf a korutánsky vojvoda (ako Henrich VI.) v rokoch 1295 – 1335, poľský a český kráľ (v rokoch 1306 a 1307 – 1310), syn gorického grófa Menharda II. a Alžbety Bavorskej.

Po smrti posledného Přemyslovca upraviť

Počas poľského ťaženia kráľa Václava III. v roku 1306 bol Henrich ako zemský hajtman poverený správou českého kráľovstva. Po zavraždení posledného Přemyslovca sa mu ako manželovi najstaršej dedičky rodu Přemyslovcov a najvážnejšiemu kandidátovi na uprázdnený český trón črtala perspektíva českého panovníka. S jeho voľbou vyslovili súhlas i české stavy. Svojou pomalosťou však poskytol priestor rímskemu kráľovi Albrechtovi I. Habsburskému, aby udelil Čechy v léno svojmu synovi Rudolfovi, ktorý bol v októbri 1306 zvolený českým kráľom (ako Rudolf I.) Henrich s manželkou bol nútený utiecť do Tirolska.

Na kráľovskom tróne upraviť

O rok nato však Rudolf zomrel a časť českej šľachty uznala dedičské práva Anny Přemyslovnej, Henrichovej manželky, a 15. augusta 1307 zvolila Henricha za českého a titulárneho poľského panovníka.

Jeho vláda však nebola úspešná. Bol slabým panovníkom, ktorý nemal oporu v rímskom cisárovi ako jeho predchodca; nedokázal zabrániť upevňovaniu pozícií českej šľachty ani jej rastúcemu nepriateľstvu s nemeckým patricijátom. Výsledkom bolo vytvorenie vplyvnej skupiny šľachty, ktorá presadila uznanie dedičného práva ďalšej Přemyslovny, Anninej sestry Elišky a ponúkla jej ruku spolu s českým trónom Jánovi Luxemburskému.

Nový panovník vyhnal Henricha Korutánskeho z krajiny. Ten sa však napriek tomu svojho titulu českého kráľa nevzdal až do konca života a dokonca ho použil v roku 1314 ako kurfirstský hlas pri voľbe nemeckého kráľa.

Rodinné pomery upraviť

Henrich Korutánsky bol celkom trikrát ženatý.

Jeho prvou manželkou sa začiatkom roku 1306 stala Anna Přemyslovna (* 1290 – † 1313), najstaršia dcéra českého kráľa Václava II. a Guty Habsburskej. Manželstvo ostalo bezdetné.

Druhou manželkou sa po smrti Anny v roku 1313 stala Adleyta Braunschweinská (* okolo 1300 – † 1320), dcéra brunšvíckeho vojvodu Henricha I. Z tohto manželstva sa narodili dve dcéry. Vzhľadom na to, že staršia Adleyta bola prehlásená za menejcennú, stala sa mladšia dcéra Margita (* 1318 – † 1369), súdobými kronikármi nelichotivo prezývaná Maultasch (t. j. Pyskatá), jedinou dedičkou korutánsky dŕžav. V roku 1330 sa stala manželkou Jána Henricha, druhorodeného syna českého kráľa Jána Luxemburského.

Tretí raz sa Henrich oženil v roku 1328 s Beatrix Savojskou (* ? – † 1331), najmladšou dcérou savojského grófa Amadea V. a jeho druhej manželky Márie Brabantskej. Toto manželstvo rovnako ako prvé ostalo bezdetné.

Panovnícke pomery upraviť


Henrich Korutánsky
Vladárske tituly
Predchodca
Václav III.
Český kráľ
13061306
Nástupca
Rudolf I. Habsburský


Henrich Korutánsky
Vladárske tituly
Predchodca
Rudolf I. Habsburský
Český kráľ
13071310
Nástupca
Ján Luxemburský