Tirolsko

rozlišovacia stránka

Tirolsko (slovenský tvar normovaný resp. kodifikovaný od roku 1940[1][2]; pred rokom 1940 bol kodifikovaný tvar: Tyrolsko[3][4][5] [tvar Tyrolsko sa ale ako nesprávny vyskytuje aj po roku 1940[6]]; iné staršie tvary sú: Tyroly[7], Tiroly[8], Tirol[9], Tirolská zem[9]; nemecké tvary sú: Tirol, staršie aj Tyrol[9][10]) môže byť:

Referencie

upraviť
  1. Tirolsko. In: Pravidlá slovenského pravopisu (všetky vydania od roku 1940 dodnes)
  2. Rakúsko [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, rev. 2019-05-15, [cit. 2020-07-16]. Dostupné online.
  3. CZAMBEL, Samuel. Rukoväť spisovnej reči slovenskej. Turčianský Svätý Martin : Kníhkupecko-nakladateľský spolok, 1902. 373 s. S. 358.
  4. Pravidlá slovenského pravopisu : s abecedným pravopisným slovníkom. Martin; Praha : Matica slovenská; Štátne nakladateľstvo, 1931. 360 s. S. 306.
  5. Tyrolsko. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, 1932. 348 s. S. 284.
  6. Tyrolsko. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 629.
  7. ŠEDIVÝ, Vladimir. Základy slovenského pravopisu (pravopisné cvičenia a diktáty). V Nitre : v komisii B. Fidlera, 1922. 201 s. S. 24.
  8. Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. [s.l.] : Tlačou kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1909. 664 s. S. 20.
  9. a b c Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
  10. [1]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.