Hilbertovský priestor je vektorový priestor so skalárnym súčinom, ktorý je navyše úplný vzhľadom na metriku týmto skalárnym súčinom indukovanej.

Príklady upraviť

  • Priestor usporiadaných reálnych  -tíc   spolu so štandardným skalárnym súčinom   je Hilbertov priestor
  • Vo funkcionálnej analýze sa študujú príklady nekonečne generovaných Hilbertových priestorov. Napríklad priestor   všetkých kvadraticky sumovateľných komplexných postupností spolu s vnútorným súčinom  .

Časté nedorozumenia upraviť

Nie je pravda, že Hilbertove priestory sú nutne nekonečne generované. Táto mylná predstava o obsahu pojmu Hilbertov priestor je však mimoriadne častá a to hlavne v komunite fyzikov. Je totiž pravda, že fyzikálne zaujímavé sú práve rôzne lineárne priestory funkcií ktoré konečne generované nie sú.

Pozri aj upraviť