Historizmus (jazykoveda)

slovo, ktoré pomenúva jav alebo predmet, ktorý zanikol

Historizmus je slovo alebo význam slova, ktorý sa v súčasnom danom jazyku už nepoužíva, lebo zanikol so zmenami spoločnosti, alebo zanikli reálie (predmet či jav), ktoré pomenúval. Napríklad grifeľ – nástroj na písanie. V literárnych dielach sa historizmy používajú na charakterizáciu postáv, doby alebo prostredia.

Oproti tomu archaizmus pomenúva vec alebo jav, ktorý už má svoj nový, súčasný názov (napr. almara – skriňa).

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť