Hlasisti boli príslušníci národne uvedomelej slovenskej inteligencie, zoskupenej okolo časopisu Hlas (vychádzal v rokoch 1898 – 1904) a po jeho zániku okolo časopisov Slovenský týždenník, Slovenský obzor, Slovenský denník a i. Hlasisti vyžadovali mravnú obrodu slovenskej spoločnosti, aktivizáciu politického, hospodárskeho a kultúrneho života, občianskeho práva a slobody, demokratické reformy správy, súdnictva a verejného života v Uhorsku, česko-slovenskú spoluprácu, vystúpili s kritikou politickej línie a ideológie Slovenskej národnej strany.

Ideovým vodcom hlasistov bol Tomáš Garrigue Masaryk. Hlavnými predstaviteľmi boli Vavro Šrobár a Pavel Blaho.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.