Oktáva (z lat. octavus – ôsmy) je hudobný interval medzi prvým a ôsmym tónom diatonickej stupnice, v rovnomerne temperovanom ladení obsahuje dvanásť poltónov. Oktáva je najkonsonantnejší hudobný interval (nepočítajúc primu, čo je súzvuk dvoch tónov s rovnakými frekvenciami), a preto tvorí základný stavebný prvok takmer všetkých hudobných stupníc. Dva tóny vzdialené o oktávu majú v európskej hudbe rovnaké meno (napr. C).

Pomer frekvencií tónov vzdialených o oktávu je 2:1. Tón o oktávu vyšší teda dostaneme zdvojnásobením frekvencie základného tónu. Príklad: komorné A (a’) má 440 Hz, tón o oktávu vyšší (a’’) má 880 Hz, tón o oktávu nižší (a) má 220 Hz.

Oktávový systém

upraviť

Ako už bolo povedané, tóny vzdialené o oktávu sú v európskej hudbe označované rovnakým písmenom. Všetky počuteľné tóny sa teda dajú zoradiť do oktáv, ktoré majú rôzne označenia. Ako základný tón sa pre toto názvoslovie používa tón C. Zápis je možné vykonať viacerými spôsobmi: c’ = c1; ‚C = C1.

 • Subkontra oktáva: od ‚‚C (16,4 Hz) do ‚‚H (tóny pod 16 Hz ľudské ucho nevníma)
 • Kontra oktáva: od ‚C (32,7 Hz) do ‚H
 • Veľká oktáva: od C (65,4 Hz) do H
 
Noty stupnice C dur od veľkého C do trojčiarkového C
 • Malá oktáva: od c (130,8 Hz) do h
 • Jednočiarková oktáva: od c’ (261,5 Hz) do h’
 • Dvojčiarková oktáva: od c’’ (523,2 Hz) do h’’
 • Trojčiarková oktáva: od c’’’ (1046 Hz) do h’’’
 • Štvorčiarková oktáva: od c’’’’ (2093 Hz) do h’’’’
 • Päťčiarková oktáva: od c’’’’’ (4186 Hz) do h’’’’’
 • atď., teoreticky bez obmedzenia, ale vyššie ako osemčiarkové tóny sú už ľudským uchom nepočuteľné
 • v praxi sa pri bežnej akustickej hudbe vyskytujú maximálne šesťčiarkové oktávy a to iba u niektorých veľkých organov
 • v elektronickej hudbe žiadne obmedzenia neexistujú a môžu sa tu vyskytnúť i vyššie oktávy ako šesťčiarkové

Aj jednotlivé tóny majú svoje názvy, napr. ‚D (kontra D); f# (malé Fis); g’’(dvojčiarkové G) a podobne.

Oktávová transpozícia

upraviť
 
Tóny v notovom zápise (horná linka) a skutočne znejúce tóny (dolná linka)

Aby sa obmedzili pomocné linky v notovom zápise, používa sa oktávová transpozícia. Používajú sa označenia:

 • 8va (z tal. ottava alta) pre tóny, ktoré znejú o oktávu vyššie ako v notovom zápise
 • 8vb (z tal. ottava bassa) pre tóny, ktoré znejú o oktávu nižšie ako v notovom zápise
 • 15ma (z tal. quindicesima alta) pre tóny, ktoré znejú o dve oktávy vyššie ako v notovom zápise
 • 15mb (z tal. quindicesima bassa) pre tóny, ktoré znejú o dve oktávy nižšie ako v notovom zápise

Tón o oktávu vyšší ako základný tón je ôsmy tón diatonickej stupnice (napr. C dur), tón o dve oktávy vyšší ako základný tón je pätnásty tón diatonickej stupnice (dá sa to ľahko odpočítať), preto označenie 15ma a 15mb.

Hlasový rozsah

upraviť

V hlasovom rozsahu rozlišujeme dolné polohy, plný hlas, hlavový tón a whistle register.

Hlasové rozsahy najpopulárnejších speváčok sveta:

Georgia Brown – 8 oktáv = G2 – G10
 • Dolné tóny – G2 – G3
 • Plný hlas – C4 – F5
 • Hlavové tóny – G5 – C6
 • Whistle register – E6 – G10
Mariah Carey – 5,5 oktávy = A2 – Gis7
 • Dolné tóny – A2 – G3
 • Plný hlas – C4 – A5
 • Hlavové tóny – Ais5 – D6
 • Whistle register – Dis6 – Gis7
Christina Aguilera – 4 oktávy = C3 – Cis7
 • Dolné tóny – C3 – G3
 • Plný hlas – C4 – G5
 • Hlavové tóny – Gis5 – Dis6
 • Whistle register – E6 – Cis7
Celine Dion – 4,1 oktávy = B2 – C6
 • Dolné tóny – B2 – G3
 • Plný hlas – C4 – A5
 • Hlavový tón – A5 – C6
Kelly Clarkson – 3,1 oktávy = E3 – Fis6
 • Dolné tóny – E3 – G3
 • Plný hlas – C4 – Gis5
 • Hlavové tóny – Ais5 – C6
 • Whistle register – E6 – Fis6
Leona Lewis – 3,3 oktávy = D3 – Fis6
 • Dolné tóny – D3 – G3
 • Plný hlas – C4 – Gis5
 • Hlavové tóny – A5 – Fis6
Jessica Simpson – 3,2 oktávy = E3 – Gis6
 • Dolné tóny – E3 – G3
 • Plný hlas – C4 – G5
 • Hlavové tóny – Gis5 – Gis6
Whitney Houston – 3,2 oktávy = A2 – Cis6
 • Dolné tóny – A2 – G3
 • Plný hlas – C4 – Gis5
 • Hlavové tóny – A5 – Cis6
Sarah Connor – 3,1 oktávy = E3 – Fis6
 • Dolné tóny – E3 – G3
 • Plný hlas – C4 – Fis5
 • Hlavové tóny – G5 – D6
 • Whistle register – E6 – Fis6

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oktáva (hudba) na českej Wikipédii.