Hlavný vysielací čas

Hlavný vysielací čas alebo prime time/prime-time (angl. prime time, z prime – hlavný, najdôležitejší, najlepší a time – čas) je v televíznej a rozhlasovej terminológii čas, kedy má masmédium štatisticky najvyššiu sledovanosť[1] a eviduje najväčší záujem o reklamu, ktorá sa preto v tomto čase stáva najdrahšou.[2] V tomto čase médiá zvyčajne vysielajú najsledovanejšie alebo najdrahšie relácie z ich ponuky.

Hlavný vysielací čas sa môže v jednotlivých kultúrach, štátoch alebo regiónoch líšiť. Na Slovensku možno za hlavný vysielací čas označiť v televízií 19:00 – 23:00 (príp. 18:00 – 23:00, 19:00 – 22:00) a pri spravodajských a všeobecných rozhlasových staniciach ranné až dopoludňajšie hodiny (cca 6:00 – 10:00),[3] pri hudobných popoludňajšie hodiny.[4]

Referencie

upraviť
  1. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „prime time“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Mladé letá, ISBN 8010003816, http://slovniky.juls.savba.sk/?w=prime+time&s=exact&c=170d&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# 
  2. Reifová, Irena, ed. (2004), „prime time“, Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, str. 191, ISBN 8071789267 
  3. „prime-time“, Mediální slovník, Praha: Mediaguru.cz, c2015 
  4. „Prime Time“, Slovník mediálních pojmů : Praktická příručka pro všechny, kteří se zabývají komunikací, Praha: Regie Radio Music, [2012], str. [12], ISBN 8071789267