Horské jelšové lužné lesy

Horské jelšové lužné lesy je druh lužného lesa vyskytujúci sa pozdĺž horských potokov a pri prameňoch do 1 200 m n. m.[1] Vytvára ho najmä jelša sivá, primieša sa smrek obyčajný, jaseň štíhly i jelša lepkavá. V krovinnom poschodí nachádzame vŕbu purpurovú, liesku obyčajnú a jarabinu vtáčiu.[2]

Porast jelše sivej

Výskyt a stav na SlovenskuUpraviť

Podľa Katalógu biotopov Slovenska ide o mapovaciu jednotku Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy,[1] biotop Horské jelšové lužné lesy (2111400),[2] patriaci do prioritného európsky významného biotopu 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy.[3]

ReferencieUpraviť

  1. a b STANOVÁ, Viera; VALACHOVIČ, Milan; (eds.). Katalóg biotopov Slovenska. 1. vyd. Bratislava : DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 225 s. Dostupné online. ISBN 80-89133-00-2. S. 87 – 88.
  2. a b RUŽIČKOVÁ, H.; HALADA, Ľ.; JEDLIČKA, J.; KALIVODOVÁ, E., (eds.) Biotopy Slovenska : príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. [Bratislava] : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996. 192 s. ISBN 80-967527-3-1. S. 39.
  3. VICENÍKOVÁ, Andrea; POLÁK, Pavol; (eds.). Európsky významné biotopy na Slovensku. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2003. 151 s. ISBN 80-89035-24-8.