Hradlo XNOR (angl. XNOR gate, skratka z eXclusive NOR) je druh logického digitálneho elektronického obvodu zo skupiny kombinačných obvodov (hradiel).

Hradlo XNOR
Typ kombinačný obvod (hradlo)
„Americká“ schematická značka
„Hranatá“ schematická značka
Pravdivostná tabuľka

(2 vstupy)

VSTUPY VÝSTUP
A B A XNOR B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Typy z rodiny 7400 74135 (4x 2-vstupový XOR/XNOR)
74266 (4x 2-vstupový XNOR, OC)
747266 (4x 2-vstupový XNOR)
Typy z rodiny 4000 4077 (4x 2-vstupový XNOR)

Funkcia upraviť

Hradlo XNOR je jedným zo základných kombinačných logických obvodov, ktorého výstup je negácia exkluzívneho logického súčtu vstupov. Výstup je log.1 vtedy a len vtedy ak sú hodnoty vstupov zhodné.

Prevedenie upraviť

XNOR hradlo sa vyrába vo forme integrovaného obvodu, pričom sa obvykle umiestňuje niekoľko XNOR hradiel do jedného puzdra, aby sa využili všetky dostupné vývody puzdra.

Pozri aj upraviť