Hudobný album (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Hudobný album môže byť:

  • súbor hudobných skladieb vydaný na jednom zvukovom nosiči[1], pozri hudobný album
  • staršie (najmä v britskom prostredí): dlhohrajúca platňa[2][3]
  • súbor zvukových nosičov (gramofónových platní, CD platní a pod.) vydaný v spoločnom obale či spoločnej kazete[4], staršie najmä viaceré (spravidla dve) dlhohrajúce platne takto vydané[3][2][5]
  • kniha, ktorá je zbierkou (najmä kratších) hudobných skladieb (najmä na jednu tému)[6][5], pozri hudobný album (kniha)

Zdroje upraviť

  1. album. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
  2. a b album. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 52.
  3. a b [1]
  4. album. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 141.
  5. a b album. In: Pyramída
  6. Album. In: Ottův slovník naučný. Zväzok 1. A – Alpy. V Praze : J. Otto, 1888. Dostupné online. S. 742 – 743.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.