Husto usporiadaná množina

Husto usporiadaná množina je taká usporiadaná množina, v ktorej relácia usporiadania, v istom zmysle, nepripúšťa existenciu "medzier". Presne je husto usporiadaná množina definovaná ako taká usporiadaná množina

v ktorej pre každé dva jej prvky spĺňajúce existuje prvok taký, že . Relácii usporiadania sa v takom prípade hovorí husté usporiadanie.

Príklady

upraviť

Vlastnosti

upraviť