Hymenopterológia

(Presmerované z Hymenopterológ)

Hymenopterológia je disciplína entomológie, ktorá sa zaoberá taxonomickým radom blanokrídlovce (Hymenoptera).

Do tohto radu patria napríklad včely, osy alebo mravce.